นายรชต  ดิลกรัชตสกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

เบอร์โทรศัพท์ : 0823398295

เพื่อนสมาชิก