ข้อมูลติดต่อ

วิทยาลัยเทคนิคปัว

เลขที่ 237 หมู่ที่ 1 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 

เบอร์โทรศัพท์ : 054 - 791 326 

E-mail : [email protected]
Website : www.puatc.ac.th  
Facebook : PuaTC