ทำเนียบผู้บริหาร

 

ชื่อ : นายรชต  ดิลกรัชตสกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคปัว

หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0823398295

 

 

ชื่อ : นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม ชื่อ : นายจตุรนต์ แสนโซ้ง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-716-8707 เบอร์โทรศัพท์ : 097-971-7556

 

 

ชื่อ : นายณัฏฐกิตติ์ สีนวลเขียว ชื่อ : นายไชย จักรอะโน

      ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

      ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-367-1942 เบอร์โทรศัพท์ : 083-567-2878